3.GIPUZKOAKO EMAKUMEZKOEN II TRAINERU LIGA

23 julio 2011 17:30

Campeonato

Traineras Banco fijo

Lugar

Pasaia (Gipuzkoa) Ver mapa

Más Regatas Traineras Banco fijo 2011

+ Detalles

mayo 2011

Traineras 18 may 0.GIPUZKOAKO EMAKUMEZKOEN II TRAINERU LIGA
Banco fijo 20:00 Getaria (Gipuzkoa)

junio 2011

Traineras 25 jun 1.GIPUZKOAKO EMAKUMEZKOEN II. TRAINERU LIGA
Banco fijo 17:00 Pasaia (Gipuzkoa)

julio 2011

Traineras 10 jul 2.GIPUZKOAKO EMAKUMEZKOEN II TRAINERU LIGA
Banco fijo 18:00 Zumaia (Gipuzkoa)
Traineras 13 jul GIPUZKOAKO TRAINERU TXAPELKETA
Banco fijo 19:30 Donostia (Gipuzkoa)
Traineras 23 jul 3.GIPUZKOAKO EMAKUMEZKOEN II TRAINERU LIGA
Banco fijo 17:30 Pasaia (Gipuzkoa)

agosto 2011

Traineras 7 ago 4.GIPUZKOAKO EMAKUMEZKOEN II TRAINERU LIGA
Banco fijo 11:30 Getaria (Gipuzkoa)
Traineras 21 ago 5.GIPUZKOAKO EMAKUMEZKOEN II TRAINERU LIGA
Banco fijo 16:30 Hondarribia (Gipuzkoa)
Traineras 27 ago 6.GIPUZKOAKO EMAKUMEZKOEN II TRAINERU LIGA
Banco fijo 17:30 Orio (Gipuzkoa)